Kurduğumuz Yapısal Kablolama sistemlerindeki başarıların nedeni Doğru Tasarım ve Projelendirme çalışmasıdır.

Keşif çalışmasında amaç; Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ile halihazırda ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek Genişletilebilir mimari yapıda bir altyapı sistemi geliştirmektir. Bu amaçla müşteri sahasında yapılan incelemeler ile tasarım için gerekli şu bilgilere ulaşılır .

-Toplam aktif ve pasif bilgisayar kullanıcı sayıları ve yerleşim şekilleri .
-Kullanıcıların toplojik yayılımları ( bina/kat/oda/kampus) yerleşim şekilleri.
-Priz konulacak yerler ve bu yerlere uygun priz (outlet) tipleri
-İhtiyaca göre belirlenecek kablo tipi (fabrika, kampus, ofis) fiber optic veya bakır.
-Kablo Toplama merkezi oluşturmak ve kabin yada kabinleri koymak için uygun bir yer tespiti.
-Kabin için Ups enerji ve topraklama ihtiyacının temin edilmesi.
-Networkte uygulanacak Varsa VLAN, segmentasyon şekilleri ile ilgili olarak Aktif cihaz secimi Şase,
Backbone switch layer 2, layer 3 ,stack ile ilgi kullanılacak özellikler tespiti.
-Kullanıcı sayısı + yedeği ile seçilecek Aktif cihaz port sayısı genişletme modül ihtiyaç ve tipleri seçimi.
-Toplama merkezi ile kullanıcılara yapılacak yatay veya dikey kablolamanın kablo mesafesi
kablo geçiş güzergah uygunluğu, yapılacak kanal vs.. geçişleri için mesafe tespiti .

şeklinde uzayıp giden bir takım veriler sahada yapılacak inceleme ile ortaya çıkarılır ve bu bilgiler
doğru bir tasarım ve proje oluşturulmada doğrudan kullanılır.